Conferință de Monitorizare NetWBL – Work-based learning 2020

Despre Conferință de Monitorizare NetWBL – Work-based learning 2020, la care a participat profesorul școlii noastre, prof. Antal Annamaria reprezentând școlile VET din România.

 

A treia Conferință de Monitorizare NetWBL – Work-based learning 2020- din Berlin (27-28 iunie) a fost ultima din seria conferințelor NetWBL. Cei 250 de participanți din Europa și China au căutat răspunsul la întrebarea “Ce s-a întâmplat legat de implementarea învățării bazate pe muncă până 2016 și care sunt planurile de viitor în acest sens?”. Concluziile finale pentru această întrebare nu au fost ușor de găsit.  Pe parcursul celor două zile participanții și moderatorii activităților au căutat răspunsul parcurgând tema conferinței din diverse puncte de vedere și prin metode de lucru variate.

Ca de fiecare dată, deschiderea conferinței  a cuprins urări calde de bun venit din partea Agenției Nationale BIBB (Ulrike Engels) și a comisarului Marianne Thyssen (Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility).  Prezentarea CEDEFOP susținută de Alexandra Dehmel a surprins publicul cu date recent centralizate despre evolutia WBL  si ni s-au recomandat “ReferNet articles” pentru o imagine mai amplă a tot ce înseamnă progress în WBL. După un scurt istoric al politicilor europene legate de educație și inserția pe piața muncii, s-a concluzionat că toate trendurile actuale se îndreaptă spre învățarea bazată pe muncă, și astfel WBL este o prioritate strategică.

Conversația  condusa de excelenta moderatoare Tamsin Rose a adus în lumina reflectoarelor opiniile diverșilor factori implicați în proces. Astfel publicul a ascultat punctele de vedere ale reprezentanților Comisiei Europene (Norbert Schobel, Belgia), ale Ministerului de Educație German (Henk Van Liempt, Germania), ale reprezentanților IMM(Cristina Cofacci, Spania) și ale instituțiilor VET(Annamaria Antal, România). Valoroasele intervenții ale publicului precum și părerile exprimate de participanții la Fishbowl Conversation au fost convergente, în sensul că este nevoie de un cadru legal mai bine conturat pentru WBL. Imaginea învățământului tehnic si profesional încă mai trebuie îmbunătățită prin creșterea calității WBL și a inserției profesionale ale tinerilor absolvenți. Reprezentanții tinerilor formabili au propus să li se faciliteze perioade cât mai îndelungate de ucenicie sau stagiatură prin programele europene.

A doua parte a zilei a oferit participanților un program deosebit de bogat cu șansa ca fiecare participant să se îndrepte către activități relevante pentru el. În cadrul expoziției de proiecte România a fost prezentă cu proiectul de mobilitate VET  “Prin Erasmus+ către viața activă” al Colegiului Tehnic Remus Răduleț din Brașov.  Atelierele de lucru au oferit teme interesante dezbătute în mod interactiv. Echipa reprezentanților din România (Maria Pavelescu, Lăcrămioara Alexandrescu și Annamaria Antal) au adus o contribuție valoroasă la workshop-ul “Curriculum development in WBL”, condus de reprezentanta Agenției Naționale din România(Ioana Sticea-Mera).

A doua zi activitățile din Focus Group au oferit participanților șansa de a formula concluzii și recomandări finale cu scopul îmbunătățirii WBL din diverse perspective, care urmau să fie prezentate în plen.

Reprezentantul Comisiei Europene(Tapio Saavala) si al Agenței Naționale din Germania(Klaus Fahle) au încheiat conferința încrezători în succesul implementării WBL pe o scară cât mai largă.

Într-o perioadă critică pentru Europa, participanții și-au luat rămas bun de la Berlin cu optimism,  fiind mai bogați cu multe informații și bune practici despre WBL. Cu siguranță contactele noi care s-au realizat în discuțiile informale de la pauzele de cafea se vor finaliza cu parteneriate solide și proiecte strălucite.

read more

Perspective

Perspective

  • După finalizarea liceului elevi se pot specializa la noi, prin școala postlicelă în meseria: Tehnician echipamente de calcul
  • Absolvenții liceului cu atestat profesional pot căuta un loc de muncă la întreprinderile partenere
  • După 3 ani de vechime în câmpul muncii elevii se pot specializa la noi în Maistru centrale stații și rețel
  • După finalizarea liceului cu diplomă de bacalaureat elevii pot urma facultăți din domeniul tehnic de: electrotehnică, electronică, automatică, mecanică, mecatronică, etc
  • Elevii pot efectua practica la întreprinderile partenere și ulterior se pot angaja mai ușor în aceste întreprinderi

 

Directorii liceului

Misiunea scolii noastre

read more