Cosmin Tacea, promoţia 2011 Braşov, octombrie 2011

Recunosc că intrând în primul an de liceu, eu la fel ca şi ceilalţi colegi nu eram foarte conştient de ceea ce ar fi însemnat pentru mine ceea ce mă aştepta, însă cu fiecare an petrecut într-un liceu tehnic am realizat valoarea cunoştinţelor oferite şi avantajele care acestea mi le oferea astfel încât în prezent în postura de student realizez ce oportunitate a reprezentat într-adevar pentru mine să provin dintr-un Colegiu Tehnic. More »

 

Concurs directori unitati scolare

Inspectoratul Scolar Judetean Brasov anunta organizare de concurs pentru posturi de director /director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar ale judetului Brasov si graficul de desfasurare a concursului.

http://www.isjbrasov.ro/index.php/concurs-directori

Statutul elevilor

Ce drepturi vor avea elevii ?

|”Anul școlar 2016-2017, care va debuta pe 12 septembrie, îi prinde pregătiți pe oficialii ministerului Educației, care au ținut în dezbatere publică, timp de câteva luni, noul Statut al elevului, astfel încât să fie gata cu aplicarea lui la primul sunet de clopoțel. În schimb, colegii de la ministerul Agriculturii s-au gândit să înlocuiască “Laptele și cornul” abia la mijlocul lunii august, timpul fiind insuficient pentru a putea demara un nou program pentru anul școlar în curs.

Una dintre noutăți este legată de uniforma elevilor, aceştia urmând să nu mai primească absențe dacă nu o poartă. Și telefoanele mobile pot fi utilizate acum de elevi, cu acordul profesorilor și în caz de urgență. În plus, copiii nu pot fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din școală.

Dreptul de a evalua profesorii este descris pe larg în noul Statut. Cei care se simt nedreptățiți vor putea contesta notele primite, iar semestrial își vor evalua în mod anonim profesorii.  Conform documentului, elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, dar și de a fi informați privind notele acordate,înaintea consemnării acestora în catalog.

În Capitolul II, care cuprinde drepturile elevilor, se precizează, la Art. 6, că “elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii, și au dreptul la protecția datelor personale “, iar la Art. 7, “elevii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ”.

Documentul precizează și criteriile de discriminare care sunt interzise – criteriile de rasă, de etnie, de limbă, religie,  sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situație socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potențial discriminatoriu.

De asemenea, elevii au dreptul la libertatea de exprimare, fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți, și fără a prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Dreptul la educație este mai clar definit, fiind diferențiat în noul Statut pe baza pluralismului educațional, în acord cu vârsta și particularitățile individuale. O noutate aici este că pe baza avizului de înscriere al Consiliului de Administrație al școlii, un elev poate promova doi ani de studii într-un an școlar, dacă are performanțe deosebite.

Art. 10 este o inovație pentru elevi, care vor avea dreptul la protest. Astfel, condițiile de protest sunt aceleași ca în legile în vigoare și trebuie să aibă loc fără perturbarea orelor de curs. Tot în afara orarului, elevii au dreptul la reuniune, care va fi organizată la cererea grupului de inițiativă, cu aprobarea consiliului de administrație.

Articolul 11 vine cu precizări legate de dreptul la asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități medicale de stat. La debutul fiecărui an școlar, cadrul medical al unității va evalua starea de sănătate a elevilor.” http://legestart.ro/anul-scolar-2016-2017-un-nou-statut-al-elevului-si-un-nou-program-locul-laptele-si-corn

 

 

Citeste tot articolul aici: om_4742_10-08-2016-statut_elevi_2016_1

Deschiderea anului scolar 2016-2017

Luni 12 septembrie ora 9 a avut loc deschiderea noului an scolar 2016-2017.

Tuturor elevilor le dorim mult succes in noul an scolar si ii indrumam sa trateze cu  responsabilitate aceasta etapa din viata care tocmai si-a deschis portile!

1 2 3 4 5

 

 

Deschidere an scolar 2016-2017

Deschidere an scolar 2016-2017
 
Deschiderea anului scolar 2016-2017 se va desfasura Luni 12 septembrie 2016 ora 9.

Inscriere scoala profesionala

Colegiul Tehnic “Remus Radulet” continua inscrierea la scoala profesionala in clasa a IX-a.
Pe perioada practicii elevii vor fi remunerati.

Premierea elevilor Elmas 20.03.2014

 • Premierea elevilor Elmas
  • Premierea elevilor Elmas

  • Watch Video

Carta Vet

Carta de mobilitate în domeniul formării profesionale – VET are ca scop încurajarea organizațiilor care au experiență în implementare de proiecte de mobilitate VET de a-și dezvolta în continuare strategia europeană în materie de internaționalizare. Internaționalizarea europeană nu constituie doar aprofundarea procesului de învățare într-o altă țară participantă la programul Erasmus+ prin integrarea unor activități de mobilitate de calitate ridicată în curriculum. Aceasta implică, de asemenea, dezvoltarea unor abordări internaționale în cadrul organizației de trimitere, de exemplu, prin cooperarea cu organizaţii şi instituţii din alte țări, prin promovarea învățării limbilor străine și prin abordări inovative în domeniul VET la nivel național.
De ce Cartă de mobilitate?
Obținerea Cartei de mobilitate în domeniul formării profesionale – VET le va oferi deţinătorilor acesteia posibilitatea de a depune o candidatură simplificată în cadrul acțiunii cheie 1 a Programului Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate destinate stagiarilor și personalului VET începând cu anul 2016. Aceasta vizează, de asemenea, sprijinirea consolidării capacitățiii instituţionale a organizațiilor de trimitere de a implementa activități de mobilitate de calitate pentru stagiari și personal, urmărind totodată recompensarea, promovarea și dezvoltarea în continuare a calității activităților de mobilitate.
Condiții de acordare
Carta de mobilitate în domeniul VET este acordată pe toată durata programului și face obiectul monitorizării, așa cum se precizează în Apel. Rețineți faptul că acordarea Cartei de mobilitate în domeniul VET nu implică aprobarea unei finanțări directe și nicio garanție a finanțării în cadrul acțiunii cheie 1, proiecte de mobilitate pentru stagiarii și personalul VET. Denumirea deţinătorilor Cartei de mobilitate în domeniul VET vor fi publicate pe site-ul Erasmus+, cu scopul de a spori vizibilitatea, pentru întreprinderile din Europa, a organizațiilor cu standarde de calitate ridicată din care provin stagiarii.
Pentru mai multe informații cu privire la criteriile de eligibilitate, excludere, selecție, evaluare și acordare ca Cartei vedeți Apelul din secțiunea de mai sus.
Sunt 2 Colegii Tehnice in tara care au Carta de mobilitate.
carta vet

Vizitati laboratoarele noastre

32,10,0,70,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
În cadrul proiectului de reabilitare Regio - Reabilitare, dezvoltare şi modernizare "Campus pentru învăţământ profesional şi tehnic Colegiul Tehnic "Remus Răduleţ" , dl. prof. ing. Cosmin Cristea a regândit organizarea completă a laboratorului. Colaborarea cu firma TECHNOVOLT, distribuitorul echipamentelor Lucas Nulle în România, s-a tradus prin realizarea, aproape impusă, a unui vis de catre directorul şcolii, prof. ing. Ladislau Nedeczky, prin care laboratorul a fost adus la standarde moderne. Citeste mai mult
Laborator de masini, instalatii si aparate electrice
Noul laborator de automatizări a fost conceput astfel încât pe lângă pregătirea în domeniul automatizarilor energetice să asigure şi o pregatire generală pentru automatizările industriale. Noutatea constă în achiziţionarea unor standuri educaţionale care cuprind o gamă largă de lucrări de specialitate necesare unei pregătiri complete. A fost posibilă chiar şi configurarea componenţei standurilor în funcţie de programele şcolare şi de necesităţile pregătirii în specialitate a elevilor pe termen mediu şi lung.Read more...
Laboratorul de automatizari
Tehnologia mecatronică aduce în centrul atenției problema informației, care este componenta dătătoare de ton în raport cu materialul și energia. Fabricile actuale sunt exemple vii ale implementării cu succes a filosofiei mecatronice. În concluzie, școala modernă trebuie să pregătească specialiști capabili să raspundă provocărilor induse de mecatronică. Este de dorit chiar, ca școala să fie cu cel puțin un pas înaintea tehnologiei existente. Toate echipamentele din laboratorul de mecatronică sunt furnizate de firma FESTO - Germania, lider mondial în domeniu în cadrul proiectului de reabilitare Regio.. Read more...
Laborator de mecatronica
Laboratorul de electronică, acum renovat, se află la etajul întâi şi este dotat cu cele mai moderne aparate de masura Hameg (Rhode and Schwartz), avand 10 posturi de lucru dotate cu osciloscop digital, aparat de masura universal, diferite surse de alimentare şi generator de semnal de joasa frecvenţă. Pentru construcţia unor noi circuite şi experimente se pot folosi staţiile de lipit Weller. În cadrul acestui laborator se pot efectua măsurători asupra componentelor electronice, circuitelor analogice simple cât şi asupra circuitelor digitale elementare cu ajutorul sistemului modular UniTrain-I produs deLucas-Nulle.
Laborator de electronica
Accesul la tehnica de calcul are două obiective: unul informativ, care vizează inițierea elevilor în utilizarea calculatoarelor, insușirea unor noțiuni de bază ale sistemelor de operare, arhitectura calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare, prezentarea principalelor aplicații software necesare editării documentelor, prezentariilor, achiziționarii și stocării datelor; şi unul formativ, care are în vedere dezvoltarea gândirii elevilor şi a capacităţii de a recepţiona şi de a sistematiza informaţii. Laboratoarele sunt utilate cu mobilier modern, dotate cu calculatoare legate în rețea și conectate la Internet, în care elevii descoperă cu drag tainele lumii computerizate. Citeste mai mult
Laborator de informatica
Powered By Creative Image Slider

CTRR unul din cele doua licee din tara care au Carta VET

Carta de mobilitate în domeniul formării profesionale – VET are ca scop încurajarea organizațiilor care au experiență în implementare de proiecte de mobilitate VET de a-și dezvolta în continuare strategia europeană în materie de internaționalizare. Internaționalizarea europeană nu constituie doar aprofundarea procesului de învățare într-o altă țară participantă la programul Erasmus+ prin integrarea unor activități de mobilitate de calitate ridicată în curriculum. Aceasta implică, de asemenea, dezvoltarea unor abordări internaționale în cadrul organizației de trimitere, de exemplu, prin cooperarea cu organizaţii şi instituţii din alte țări, prin promovarea învățării limbilor străine și prin abordări inovative în domeniul VET la nivel național.
De ce Cartă de mobilitate?
Obținerea Cartei de mobilitate în domeniul formării profesionale – VET le va oferi deţinătorilor acesteia posibilitatea de a depune o candidatură simplificată în cadrul acțiunii cheie 1 a Programului Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate destinate stagiarilor și personalului VET începând cu anul 2016. Aceasta vizează, de asemenea, sprijinirea consolidării capacitățiii instituţionale a organizațiilor de trimitere de a implementa activități de mobilitate de calitate pentru stagiari și personal, urmărind totodată recompensarea, promovarea și dezvoltarea în continuare a calității activităților de mobilitate.
Condiții de acordare
Carta de mobilitate în domeniul VET este acordată pe toată durata programului și face obiectul monitorizării, așa cum se precizează în Apel. Rețineți faptul că acordarea Cartei de mobilitate în domeniul VET nu implică aprobarea unei finanțări directe și nicicarta veto garanție a finanțării în cadrul acțiunii cheie 1, proiecte de mobilitate pentru stagiarii și personalul VET. Denumirea deţinătorilor Cartei de mobilitate în domeniul VET vor fi publicate pe site-ul Erasmus+, cu scopul de a spori vizibilitatea, pentru întreprinderile din Europa, a organizațiilor cu standarde de calitate ridicată din care provin stagiarii.
Pentru mai multe informații cu privire la criteriile de eligibilitate, excludere, selecție, evaluare și acordare ca Cartei vedeți Apelul din secțiunea de mai sus.
Sunt 2 Colegii Tehnice in tara care au Carta de mobilitate.

National Instruments – Prin Erasmus spre o viata activa

Prezentare Colegiul Tehnic ”Remus Radulet” Brasov

 • Prezentare CTRR
  • Prezentare CTRR

  • Watch Video

Olimpiada Nationala de Tehnologii

Premiul I la Olimpiada Nationala de Tehnologi a revenit la Konya Noemi eleva a Colegiului Tehnic Remus Radulet

 • Konya Noemy
  • Konya Noemy

  • Watch Video

National Instruments

 • Proiect Határtalanul
  • Proiect Határtalanul

  • Watch Video

  • Watch Video

Carta Vet

Context
Carta de mobilitate în domeniul formării profesionale – VET are ca scop încurajarea organizațiilor care au experiență în implementare de proiecte de mobilitate VET de a-și dezvolta în continuare strategia europeană în materie de internaționalizare. Internaționalizarea europeană nu constituie doar aprofundarea procesului de învățare într-o altă țară participantă la programul Erasmus+ prin integrarea unor activități de mobilitate de calitate ridicată în curriculum. Aceasta implică, de asemenea, dezvoltarea unor abordări internaționale în cadrul organizației de trimitere, de exemplu, prin cooperarea cu organizaţii şi instituţii din alte țări, prin promovarea învățării limbilor străine și prin abordări inovative în domeniul VET la nivel național.
De ce Cartă de mobilitate?
Obținerea Cartei de mobilitate în domeniul formării profesionale – VET le va oferi deţinătorilor acesteia posibilitatea de a depune o candidatură simplificată în cadrul acțiunii cheie 1 a Programului Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate destinate stagiarilor și personalului VET începând cu anul 2016. Aceasta vizează, de asemenea, sprijinirea consolidării capacitățiii instituţionale a organizațiilor de trimitere de a implementa activități de mobilitate de calitate pentru stagiari și personal, urmărind totodată recompensarea, promovarea și dezvoltarea în continuare a calității activităților de mobilitate.
Condiții de acordare
Carta de mobilitate în domeniul VET este acordată pe toată durata programului și face obiectul monitorizării, așa cum se precizează în Apel. Rețineți faptul că acordarea Cartei de mobilitate în domeniul VET nu implică aprobarea unei finanțări directe și nicio garanție a finanțării în cadrul acțiunii cheie 1, proiecte de mobilitate pentru stagiarii și personalul VET. Denumirea deţinătorilor Cartei de mobilitate în domeniul VET vor fi publicate pe site-ul Erasmus+, cu scopul de a spori vizibilitatea, pentru întreprinderile din Europa, a organizațiilor cu standarde de calitate ridicată din care provin stagiarii.
Pentru mai multe informații cu privire la criteriile de eligibilitate, excludere, selecție, evaluare și acordare ca Cartei vedeți Apelul din secțiunea de mai sus.
Sunt 2 Colegii Tehnice in tara care au Carta de mobilitate.
carta vet

Conferinta Conferinta europeana de monitorizare: “Work-based Learning Toolkit goes live!” 1-2 Octombrie 2015 Lituania

Conferinta a avut loc in 1-2 octombrie 2015 la Hotelul Radisson Blu Lietuva, și a avut aproximatov 130 de participanți din 29 de țări. Conferința organizată de AN Erasmus+ Lituania poate fi cotată la maxim atât din punct de vedere logistic, cât și prin metodele,viziunea aplicată.
După înregistrarea participanților a avut loc deschiderea festivă a conferinței. Moderatorul conferinței, Peter Guest a schițat tematica conferinței și i-a prezentat pe cei care urmau să ia cuvântul. În prima parte a conferinței am putut afla informații utile despre work-based learning- WBL- în Europa și despre diversele abordări ale țărilor participante, respectiv scopuri și realizări prin proiecte KA3. S-a remarcat tendința puternica de a sprijini ucenicia și pregătirea profesională inițială prin WBL în politicile educaționale din Europa.
Prezentarea NetWBL și WBL Toolkit a fost urmată de activități demonstrative pentru ca publicul să se familiarizeze cu noua platformă. După momentul festiv al lansării( foarte ingenios), participanții au primit diverse sarcini care urmau să fie rezolvate utilizând noua platforma, care au fost prezentate în plen.
După piața proiectelor au urmat workshopuri interesante pe cele 8 topicuri ale platformei. Scopul acestor workshopuri au fost crearea de afirmatii legate de WBL, care urmau să fie supuse votului a doua zi. Din păcate timpul alocat a permis participarea la maximum 3 ateliere per participant.
Afirmațiile și ideile care s-au născut în cadrul acestor activități au fost interesante și relevante, reflectând rezultatul discuțiilor comune, viziunile din mai multe puncte de vedere.
Conferința s-a încheiat cu o masă rotundă a unor factori de decizie, publicul având ocazia să asculte un set Q&A dintre cei invitati la masa rotundă și moderator. Conferința s-a încheiat cu o sesiune de networking si împărtășirea impresiilor pe rețeaua de socializare Twitter.
Conferința din Vilnius a fost un succes din mai multe puncte de vedere. Într-un ambient foarte plăcut, cu logistica excelentă și cu un moderator cu multă experiență s-a pus în aplicație o concepție unitară în designul prezentărilor și al activităților, folosindu-se metode de lucru variate și interactive cu un public cunoscător și pretențios.
Platforma WBL Toolkit conține nenumărate materiale și instrumente de lucru destinate promovării și aplicării WBL -învățării bazate pe muncă- nu numai în domeniul învățământului tehnic și profesional, ci chiar si într-un context educațional mai larg.
Pagina de start este bine structurată și oferă posibilitatea de căutare prin filtre multiple, astfel navigarea pe platformă și accesarea informațiilor noi este foarte usoară. Materialele bogate și variate, exemplele de bună practică sunt o sursă de inspirație de nesecat pentru cei care doresc să promoveze “work-based learning” sau să implementeze proiecte și activități de înaltă calitate în domeniul învățământului tehnic și profesional.

Pagina Conferintei WBL

http://smpf.lt/en/netwbl-conference/

Viziteaza TOOLKIT:
www.wbl-toolkit.eu

Practică Elmas – Premiere elevi

În data de 20 martie 2014, în cadrul Consiliului Profesoral, elevii participanți la practică la firma S.C. Elamas S.A. au fost premiați pentru activitatea depusă, de către reprezentanții firmei.

 

Articol publicat de ziarul Buna ziua Brasov în data de 25.03.2014

Coordonare elevi la practică prof. ing. Bercan Ioan

Monitorizare elevi Director adjunct prof. ing. Doina Banu

Cuvant la inceput de an scolar

În școală , dragi elevi, aflați lucruri noi , vă lărgiți orizontul , dobândiți noi deprinderi , învățați să învățați , să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreti de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite.

Este necesar, dragii mei, să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Noi profesorii vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câteori aveți nevoie.

Noi dorim să vă sădim în suflete încrederea ți respectful pentru valorile umane fundamentale și iubirea, binele și adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea.

Școala în care învățați este un lăcaș de prestigiu , pentru că de-a lungul timpului liceul nostru și-a castigat un loc de frunte în învățământul prahovean. A fi astăzi elev la ,,Nichita”, este o cinste , dar și o responsabilitate: cinstea de a fi printre cei buni , responsabilitatea de a fi la înălțimea exigențelor și de a duce mai departe bunul nume al liceului nostru.

Nu mă îndoiesc că toți veți face lucrul acesta.În liceul nostrum au învățat , și mai mulți dintre părinții noștri, știm lucrul acesta. Este, în unele familii, o tradiție pe care vrem s-o ducem mai departe.

Școala este frumoasă și curată, înzestrată cu tot ce este necesar desfășurării unui învățamânt modern de calitate: de la mobilier ergonomic , la biblioteca bogată care vă așteaptă să-i descoperiți tainele , la calculatoare de untimă generație și laboratoare bine utilate.Adăugând la toate acestea și un corp profesoral bine pregătit , animat de dragostea pentru profesie și pentru copii, aș putea spune că aveți tot ce este necesar pentru un învățământ  de bună calitate, performant chiar. Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța, muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție.