Proiect nr. 2014-1-RO01-KA102-000242 

PRIN „ERASMUS +” SPRE VIATA ACTIVA

ELEVII COLEGIULUI TEHNIC REMUS RĂDULEȚ ÎN PRACTICĂ LA COMPANIA  NATIONAL INSTRUMENTS  DIN UNGARIA

Elevii Colegiului Tehnic Remus Răduleț își efectuează  stagiul de pregătire practică a doua oară  în cadrul prestigioasei companii multinaționale National Instruments din Debrecen , Ungaria.  Această formare profesională a fost posibilă prin proiectul de mobilitate 2014-1-RO01-KA102-000242 din cadrul noului program Erasmus+.

Lansat de UE in 2014, acest program  are rolul de a sprijini  domeniile educației, formării, tineretului și  sportului, și totodată de a contribui la schimbările socio-economice prin  creștere economică, crearea de  locuri de muncă, si promovarea  echității sociale și a incluziunii.

Compania National Instruments din Debrecen se implica activ in proiecte europene, cu precădere în domeniul cercetării și a inovației, dar are experiență și în mobilitățile de formare profesională, IVT din programul  Leonardo de Vinci.

Organizația de primire și Colegiul Tehnic Remus Răduleț au derulat împreună proiectul LLP-LdV/ IVT/ 2012/RO/137 care a fost un succes cu un impact, extraordinar, în rândul elevilor, al organizației de primire, și al imaginii școlii în comunitate.

Întreprinderea NI, din Debrecen s-a dovedit a fi  un partener de primire deosebit de valoros, prin tehnologia de vârf cu care lucrează și prin produsele pe care le realizează.  Experiența unui mediu real de muncă satisface nevoile de formare profesională practică ale participanților, la cel mai înalt nivel.

Folosind aceeasi rețetă a succesului, în iunie 2015, prin programul Erasmus +, un al doilea grup de elevi efectuează un stagiu de 3 săptămâni de formare profesională .

Cei 10 elevi participanți au fost selectați de la clasele de automatizări, mecatronică și instalații electrice.

Acestia au ocazia unică  să se familiarizeze cu cele mai noi metode de lucru în domeniul electronic (tehnologia SMD, tehnologia reflow, lipire sub microscop). Prin aplicarea conceptului de “lean tehnology” participanții pot vedea un exemplu de organizare  eficientă a muncii cu un  consum de timp și energie redus, precum și de proiectare optimă a fluxului tehnologic.

După exemplul de acum doi ani, și ceea ce a fost negociat pentru iunie 2015, la un grup de 10 elevi participanți au fost atașați 13 angajati, totul pentru a satisface nevoile lor  de formare, pentru a le asigura condiții optime de muncă.  Echipa de proiect a organizației de primire i-a implicat pe participanți numai în activități strict legate de  obiectivele proiectului, profesie, și urmăresc, cu atenție, responsabilitate și profesionalism progresul acestora, în conformitate cu programul de lucru propus.

La începutul plasamentului fiecare elev  a avut șansa să lucreze in fiecare secție(în funcție de necesități și timpul alocat pentru dezvoltare sau dobândire a unor noi competente) o zi sau două,  prin rotație, urmând ca în ultima parte a plasamantului să-și aleagă un punct de lucru pentru consolidarea unui tip preferat de noi compețente profesionale.

Dedicația și profesionalismul staffului implicat, resursele materiale importante, cantitativ și calitativ investite în formarea profesională  constituie garanția succesului formărilor profesionale ale elevillor de la Colegiul Tehnic Remus Răduleț.

Diseminare proiect


Debrecen, mai 2015

Gyor, aprilie, 2015